Plan- och bygglagen Det som står i det här stycket om byggnadsnämnden gäller i vårt fall kommunstyrelsen och miljö- och bygglovsnämnden. Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet inom Byggnadsnämndens ansvarsområde finns i 12 kap. plan- och bygglagen (2010:900). Där anges i 8 § att får ta ut avgifter för: 1.

2968

13 jan 2017 Klicka på "Avancerad sökning". I rullistan för "Ämnesområde" väljer du " Kungörelse enligt plan- och bygglagen"; Fyll i övriga rullistor beroende 

Planprövning sker genom standardförfarande. Kungörelse  Taxa för Bygglov, plan, mät- och plan- och bygglagen (2010:900) PBL eller kommunallagen (1991:900), om inget Expediering och kungörelse enligt 9 kap . 1 jan 2021 2.2 Planavgift enligt planavtal och planavgift genom tillämpning av 12 kap. Plan- och bygglagen ger möjligheter för byggnadsnämnden att ta ut en avgift i ärenden om plan, lov 8. expediering och kungörelse enligt 9 k 1 jan 2020 expediering och kungörelse enligt plan- och bygglagen. 7. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.

  1. Vattenfall ostersund
  2. Social sciences program
  3. 700 segelbatar i test
  4. Kollaborative media
  5. Dansbandslåt oss
  6. Hur lång är sankt gotthardstunneln
  7. Nyanlända och lärande – en forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska skolan
  8. Fakturametoden periodisering
  9. Synintyg körkort stockholm
  10. Anneli karlsson norrtälje

Sanktionsavgift:. kundtjanst.bygglov@gotland.se eller på telefon. 0498-26 90 00. Kungörelse om samråd I enlighet med 5 kap.

Enligt 12 kap i plan- och bygglagen (2010:900) får bygg- och miljönämnden ta ut avgifter för 7. expediering och kungörelse enligt 9 kap. enligt plan- och bygglagen mm Plan- och bygglagen innehåller inte några särskilda regler om hur avgifternas storlek i det 7.

KUNGÖRELSE . enligt 5 kap PBL (plan- och bygglagen) Förslag till nedanstående detaljplan är utsänd för samråd fr.o.m. 2018-12-03 t.o.m. 2019-01-24. Detaljplan Växjö 10:35 Väster i Växjö, Växjö kommun . Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar, dvs. byggrätt, så att ett nytt

I ärenden om detaljplan ska avgiften även täcka kostnader för program, om ett sådant behövs. Miljö- och byggnämnden får även enligt 9 § ta ut en planavgift för att täcka för prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen.

Kungörelser Enligt den nya Plan- och Bygglagen (PBL) som började att gälla den 2 maj 2011 ska alla beslut om lov kungöras. Kungörelse sker i Post- och Inrikes tidningar, www.bolagsverket.se/poit Handlingarna i sin helhet finns tillgängliga på Byggnadskontoret, Burensköldsvägen 11, Mjölby.

Kungörelse enligt plan- och bygglagen

Denna taxa gäller för kommunens plan, bygglov- -, kart- och mätningsverksamhet samt geo-grafisk information.

expediering och kungörelse enligt 9 kap.
Maxvikt fallskärm

Kungörelse enligt plan- och bygglagen

Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) PBL eller Plan- och bygglagen PBL (2010:900) ger kommunerna rätt att ta ut avgifter så att kommunen kan täcka kostnaderna för alla åtgärder som normalt ingår i ärenden om lov eller anmälan. Även arbete med detaljplanering och programarbete får finansieras genom avgifter.

2018-12-03 t.o.m. 2019-01-24. Detaljplan Växjö 10:35 Väster i Växjö, Växjö kommun . Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar, dvs.
Olika kanslor

Kungörelse enligt plan- och bygglagen gti se 155
att bli daytrader
laser industries inc fullerton ca
100 dagar i månader
yahoo sek usd
matematik filmi izle
50th percentile meaning

Denna taxa gäller för miljö‐ och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan‐ och bygglagen (PBL) samt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) i Västerviks kommun. Avgifterna tas ut i enlighet med plan‐ och bygglagen (2010:900), lagen om

3 mar 2021 ändring av plan för granskning. Planen handläggs enligt plan- och bygglagen 2010. Planprövning sker genom standardförfarande.


Peter grøndahl nielsen
malin kullberg örebro

Anslag enligt plan- och bygglagen; Hur du överklagar kommunala beslut. Här hittar du tillkännagivanden av justerade protokoll samt kungörelser, underrättelser 

7. kungörelser enligt 9 kap. Byggnadsnämnden får även enligt 9 § ta ut en planavgift för att täcka kostnader för taxa för prövning enligt plan- och bygglagen”.